3rd Bandista Anniversary!

March 18, 2017 @ Verdandi bar, Las Piñas.

3rd Bandista Anniversary!

Salamat sa lahat ng sumusuporta sa Bandista,

March 18 @ Verdandi Bar kami ay madiriwang ng ika-tatlong taon namin. Kaya’t samahan nyo kami kasama ang mga Bandista Indie Awardees at mga kaabang- abang na mga banda..

FINAL POSTER!

The Republicats
Johnny Cross – formerly Balahibumpooza
Plethora
Dogfight
Save the Prophet
Hound Dogs
Blind Cure ( Nueva Vizcaya )
Stonefish
1st Drop
Primeapes
Rabid Stream
Sgt. Enemy
Toyo
Calebral
Happy Ending
Subpopculture
TOYS
Seconds to Bliss
G.O.D
Diwata
The Broken Anthem

See you @ Verdandi Bar
Saturday 7pm
Entrance 150 w/1 free beer

Cj Santana

2 thoughts on “3rd Bandista Anniversary!”

Leave a Reply