BONIFACIO Day!! Sila ang Tunay na Bayani

Andrés Bonifacio y de Castro (November 30, 1863 – May 10, 1897) was a Filipino revolutionary leader and the president of the Tagalog Republic.

Mabuhay Ang Pilipinas!!

▲ Andrés Bonifacio
en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bonifacio

▲ Crispin Beltran
en.wikipedia.org/wiki/Crispin_Beltran

Mchel Liwanag‎ to Pseudo RED

One thought on “BONIFACIO Day!! Sila ang Tunay na Bayani”

Leave a Reply